Monday, January 25, 2016

சாதாரணனின் வெண்திரையில் இந்தவாரம் 'Australia Daze' எனும் ஆவணத் திரைப்படம்

சாதாரணனின் வெண்திரையில் இந்தவாரம்


இன்று ஆஸ்திரேலியா தினம் (26/01/2016) ஆகும். இன்று ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள மக்கள் எல்லோரும் தேசிய ரீதியாகக் வெகு சிறப்பாக ஆஸ்திரேலியா தினத்தைக் கொண்டாடுகின்றனர். இன்று ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள எல்லா மாநிலங்களிலும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன.

[caption id="attachment_764" align="aligncenter" width="560"]‘Australia Daze’ எனும் ஆவணத் திரைப்படம் SaatharananVenthirai004 ‘Australia Daze’ ஆவணத் திரைப்படம்[/caption]

ஆஸ்திரேலிய தினத்தை முன்னிட்டு இந்த வாரம் சாதாரணனின் வெண்திரையில் 'Australia Daze' எனும் ஆவணத் திரைப்படம்தான் திரையிடப்படுகிறது. இத்திரைப்படம் 1988 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியத் தினத்தன்று எடுக்கப்பட்டது, அன்று ஆஸ்திரேலியாவின் பல்வேறு இடங்களிலுமுள்ள பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களும் எவ்வாறு ஆஸ்திரேலிய தினத்தைக் கொண்டாடுகிறார்கள் என்பதைச் சித்தரிக்கின்றது.

இத்திரைப்படம் சிறந்த திரைப்படத் தொகுப்புக்காக Australian Film Institute (AFI) Awards Best Editing 1988 விருதைப் பெற்றுக்கொண்ட திரைப்படமாகும்.

சரி இனி படத்தைப் பாருங்கோ.

அன்புடன்
சாதாரணன்

நன்றி : angklung eds, YouTube
நன்றி : Australia Daze, Wikipedia

No comments:

Post a Comment